Türk Dünyası, tüm Türk halkları için kullanılan coğrafi ve kültürel bir kavramdır. Oldukça geniş bir coğrafya alanını kapsayan Türk Dünyası içinde en batıda Kosova, Karadağ, en doğuda Moğolistan yer alır. Bu coğrafyayı “Avrasya Coğrafyası” olarak belirtmek mümkündür.

Türk Dünyası, tüm Türk Halkları’nı kapsayan bir kavramdır. Bazı çevreler sadece Orta Asya için bu kavramı kullanır. Türkistan kavramı ile eş anlamlı kullanıldığı da olur. Ancak Orta Asya ve Türkistan kavramlarından daha geniş bir kavramı ifade eder.

Türk Dünyası, Orta Asya’ya ek olarak Türkiye, Avrupa, Kafkasya, Çin ve Rusya içindeki Türk bölgeleri ile Türk Diasporası’nı kapsar. Çünkü kavramın ifade ettiği alan, tüm bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Özerk Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları’dır.

Türk Dünyası kavramı, Türk Halkları’nın Orta Asya, Anadolu, Kafkasya, Rusya-Sibirya, Orta Doğu, İran ve Balkanlar Coğrafyası’nda genel bir yayılım gösteren Türk Halkları’nı ve Türk Devletleri’ni ifade etmektedir.

Türk Nüfusu
2013 itibarıyla, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nın altı bağımsız üyesi ve sekiz bağımsız olmayan gözlemcisi bulunmaktadır.

2013 Yılı “Türk Dünyası Nüfusu”

Türk Dünyası Bayrakları ve Haritaları için tıklayınız…

YORUM YAZ