Kalem suresinde Rabbimiz Peygamber Efendimiz ile birlikte mü’minleri beşeri ve sosyal münasebetlerde dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyarmaktadır. İnkarcı ve gereceği yalan sayanlarla, yağcılık ve dalkavukluk yapanlara itaat edilmemesi hatırlatılarak Mü’min şahsiyetinin nasıl olması gerektiği beyan edilmiştir.

Mal varlığı ve makam sahibi olanların güçlerine bakarak onların yanında yer almak, onlara şirin görünerek onların gücünden istifade etmeye çalışmak mü’mini vahyin merkeziden uzaklaştırarak onursuz ve haysiyet yoksunu haline getirir. İnkâr bataklığına saplanmış, hak ve hakikatten uzak kendi çıkarlarını her şeyden üstün gören zenginler; kendi çıkarlarını gözetmeden, insanların kendi istekleri doğrultusunda hareket etmelerini sağlamadan ne bir lokma verirler ne de yardımda bulunurlar. Böylelerine yağcılık edenler kendilerini daha büyük bir kötülüğün kucağına atmış olurlar. Büyük ahlâk sahibi, Rabbimizin emir ve yasaklarına göre şahsiyetini inşa eden kişi ise birçok eziyete, sıkıntıya ve yoksulluğa katlanır, sabır ve tahammül eder de onlara itaat ve yağcılık edecek kadar küçülmez.

Aşağılıklara Boyun eğme

Rabbimiz buyuruyor:

“O halde, gerçeği yalanlayanlara aldırış etme/onlara boyun eğme!

Senin onlara, onların da sana (yani birbirinize) yumuşak davranmanızı, yağcılık yapmanızı isterler.

Sürekli (yalan yere) yemin edip duranlara, aşağılıklara, (herkesi) kötüleyenlere, söz götürüp getirenlere, hayra engel olan cimrilere, saldırganlara ve günaha gömülenlere, kaba-sabalık yapanlara, ardından da kötülükle damgalı olanlara (dalkavuklara) sakın ha itâat etme!

(Fazlaca) malı ve oğulları var diye, böylesi bir insana âyetlerimiz okunduğu zaman, ‘Öncekilerin masalları!’ der.

Biz yakında onun burnunu sürteceğiz.” (Kalem Suresi 8 – 16)

Beşeri ve sosyal münasebetlerimizde, dostluklarımızda Rabbimizin uyarılarını dikkate alanlar iki cihanda da kazananlardan olur, dikkate almadan yaşayanalar ise kısa vadede kazanan gibi olsalar da hep kaybedenlerden olur.

Kazananlardan olmak temennisi ile…

YORUM YAZ