İşte tam buraya gideceğiz! Atalarımızın ülkesine.

Burası bizim Anavatanımız. Ötüken burası.

Anayurdumuz, ayının pis ayaklarında çiğnenmekten kurtulacak. Bu cennet ülke yine Türk’ün olacak. Bizim olacak Turan; gideceğiz ve oraları ayı istilasından temizleyeceğiz.

Benim cennet vatanım; tekrar bizlere, bizim sana kavuşacağımız günler uzak değil.

Yine Altay’da bahar olacak, mor menekşe yine açacak.

Kürşad’lar Ötüken Ormanı’nda avlanacak, yine Kağan şölen verecek.

Çin surları Türk’ün erkek naralarıyla titreyecek.”

 

Prof. Dr. Turan Yazgan Kimdir?

(1938 – 2012)

1938 yılında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde doğan Yazgan, 1948’de Eğirdir Zafer İlkokulu’nu, 1951’de İstanbul Vefa Lisesi orta kısmını, 1955’de parasız yatılı olarak Kastamonu Lisesi Fen Bölümü’nü pekiyi dereceyle bitirdi. 1959’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra askerlik görevini yaptı. İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Planlama Daire Başkanlığı’nda “İktisadi Araştırmacı” ve “Bölge Plancısı” unvanlarıyla beş yıl görev yaptı. 1963’te Güney İtalya Bölge Planlaması konusunda staj yapmak üzere İtalya’ya gitti.

1966’da İktisat Fakültesi’ne asistan olarak girdi.

1967’de “Şehirleşme Açısından Türkiye’de İşgücünün Demografik ve Sosyo-Ekonomik Bünyesi” adlı tezle ve pekiyi derece ile doktorasını yaptı. 1971’de “Gelir Dağılımı Açısından Sosyal Güvenlik” konulu tezi vererek doçent oldu. 1977 ve 1978’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi Planının Genel Koordinatörlüğü görevini yüklendi. Bölgede yapılan araştırmaları müteakip ortaya çıkan yedi ciltlik Güneydoğu Anadolu Gelişme Planını, Başbakanlık Tarım ve Toprak Reformu Müsteşarlığına sundu. 1979’da İktisat Fakültesi profesörlüğüne yükseltildi. Üniversite Senato üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu üyeliği ve Anabilim dalı Başkanlığı vazifelerinde bulundu.

2000 yılında istifa ederek, üniversiteden emekliye ayrılan Prof. Dr. Turan Yazgan, 1980 yılında kurmuş olduğu Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın genel başkanlığını vefatına kadar yürütmüştür. Bu vakıf çatısı altında Türk dünyası kültür ve sanatının tanıtılmasına büyük katkılar sağlayan Yazgan, Türk Dünyası müziği, tiyatrosu ve resminin tanıtılması, Türk dünyası liderlerinin ve gençlerinin Türkiye ile kucaklaşması, Türk dünyası çocuklarının şölenlerde buluşması, Türk dilli eğitimin yaygınlaştırılması ve bu amaçla pek çok bilimsel konferans ve toplantılar düzenlenmesine öncülük ederek, Türk kültürünün korunması ve tanıtılması alanlarında çok büyük işlere imza atmıştır. Vakıf bünyesinde hazırlanan yayınlar ise, Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Türkiye’de ve Türk Dünyasındaki hizmetleri nedeniyle 200’den fazla plaketle ödüllendirilen Turan Yazgan’ın, ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki pek çok üniversiteden verilmiş fahri doktora unvanları bulunmaktadır.

Yazgan evli olup, 3 çocuk ve 2 torun sahibidir.

Kitapları

1. Yeni dönemde İşçi – İşveren İlişkileri yönünden yeni politikalar ve aktüel mes’eleler

2. Balkanlarda Pomak Türkleri

3. İktisatçılar için sosyal güvenlik ders notları

4. Japonya’da Maneviyat Eğitimi

5. Sosyal Güvenlik Açısından Zekat

6. Sosyal Güvenlik Açısından Zekat

YORUM YAZ