Servete sahip olmanın bir ahlâkı olduğu gibi onu infak etmenin de bir ahlâkı vardır. Bu ahlaki ilkelere uyanlar servetlerine servet katarken, infakta Allah’ı unutanlar, sahip oldukları servetlerde hakkı olanların haklarına riayet etmeyenler ve aklıselim sahiplerinin uyarılarını dikkate almayanlar nereden geldiği belli olmayan bir afetle Rablerini hatırlamak zorunda kalabilirler.

Rabbimiz Kalem Suresinde ‘bahçe sahipleri’ kısası ile ders alacağımız bir olayı bizlere anlatmaktadır. Olayın nerede yaşandığı ve muhataplarının kimler olduğunun zikredilmemesi kıyamete kadar benzer olayların yaşanma ihtimalini ortaya koymaktadır. Rabbimiz bu ayetlerle, bahçe sahiplerinin akıbeti ile karşılaşmamak için servet ve infak ahlâkı ile kendimizi donatmamızı istemiştir.

Rivayetlere göre bahçenin önceki sahibi iyi niyetli ve salih bir kimseydi. Bu bahçe sahibin hayatta olduğu dönemde yoksullar bahçenin meyvelerinden pay alıyorlardı. Fakat bu iyi niyetli salih insandan sonra bahçeye varis olanlar tam aksi bir tutum sergileyerek bahçenin tüm ürünlerine el koymak, yoksulları paylarından yoksun bırakmak istiyorlar. Bahçenin yeni sahipleri içerisinde aklıselim sahibi bir kişi daha vardır. Bahçe sahipleri kendi aralarında geceleyin kimsenin haberi olmadan bahçeye giderek bahçenin ürünlerini toplamak ve kendi aralarında paylaşmak isterler. Aklıselim sahibi olan ise bu düşüncenin yanlışlığına dikkat çekmek ve uyarmak istese de sözünü dinletemez.

Rabbimiz bu bahçe sahiplerinin aldıkları karar ve sonrasını şu şekilde bizlere haber verir:

“Şüphesiz biz, vaktiyle “bahçe sahipleri”ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkârcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.

(Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. (“İnşaallah” demiyorlardı.)

Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı.

Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.

Derken, sabahleyin birbirlerine, “Haydi, eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin” diye seslendiler.

Bunun üzerine, “Sakın, bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın” diye fısıldaşarak yola koyuldular.

(Yoksullara yardım etmeğe) güçleri yettiği hâlde (böyle söyleyerek) erkenden yola çıktılar.

Fakat bahçeyi o hâlde gördüklerinde, “Biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız!” dediler.

(Gerçeği anlayınca da), “Hayır, meğer biz mahrum bırakılmışız!” dediler.

Onların en akl-ı selim sahibi olanı, “Ben size ‘Rabbinizi tespih etseydiniz ya! dememiş miydim?” dedi.

Onlar, “Rabbimizi tesbih ederiz (yüceltiriz). Şüphesiz biz zalim kimseler imişiz” dediler.

Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler: “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!”

“Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız.” İşte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür; ah bir bilselerdi!” (Kalem Suresi 17 -33)

Aklıselim sahibi olan kişi yaşanan bu felaketten sonra sözünü dinlemeyenlere `Ben size demedim mi? Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih etmemiz gerekmez miydi?’ diye sorunca hatalarını anlıyorlar. Pişman oluyorlar. Kötü sonuç alındığında suçu kabul etmeyip bir başkasına yükleyenler gibi kabahati hemen birbirlerine yüklemeye başlıyorlar.

Ayetlerden de gördüğümüz gibi aklıselim sahibi olan kişi sözü dinlenmeyecek de olsa uyarısını yapmak zorundadır. Nasıl olsa benim sözümü dinlemeyecekler diye alınan kararlara sessiz kalmak ve pasif bir duruş sergilemek doğru bir davranış değildir. Aklıselim sahibi olan kişiler hayatın her alanında aktif olmak zorundadır. Zenginliğin, çokluğun veya sahip olunan makamların verdiği şımarıklıkla gerçekleri görmeyen, aklıselim sahiplerini dinlemeyenler her zaman hüsrana uğrarlar.

Hüsran içerisinde olanlardan olmamak temennisi ile…

YORUM YAZ