Doktorluk mesleği en fazla fedakârlık isteyen mesleklerden biridir. Uzun yıllar boyunca zorluklarla tıp eğitimini aldıktan sonra mesleğe başlayan doktorlar, bu mesleklerine ant içerek merhaba derler. Doktorların mesleğe başlarken ettikleri Hipokrat yemini, antik Yunan bilgini Hipokrat’ın adını taşımaktadır. M.Ö. 460-370 yılları arasında yaşamış olan Hipokrat, tıp biliminin bir sanat olduğunu savunmuş ve bu sanatı icra edecek olanları belli bir yemin etrafında toplayarak bu andı miras olarak bırakmıştır.

Günümüzdeki Hali;
Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı statü, hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, hastalarımı memnun edeceğime, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim küçük sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı ve sevgi göstereceğime dil, din, milliyet, cinsiyet, takım, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlükle ve onurla yapacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.

Hipokrat (Hippokrates)

YORUM YAZ