Kral Hammurabi güneş tanrısı Şamaş’ın tahtının önünde gösterilmiş.

M.Ö. 1760 yılı civarında Mezopotamya’da ortaya çıkan, tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarındandır.

Bu dönemden önce toplanan yasa koleksiyonları arasında Ur kralı Ur-Nammu’nun Kanun Kitabı (M.Ö. 2050), Eşnunna Kanun Kitabı (M.Ö. 1930), ve İsin’li Lipit-İştar’ın Kanun Kitabı (M.Ö. 1870) yer alır.

Babil Kralı Hammurabi’nin (M.Ö. 1728- M.Ö. 1686) çeşitli meselelerde verdiği kararlar, Babil’in sözde koruyucu tanrısı Marduk adına yapılan Esagila Tapınağı’na dikilen bir taş üzerine Akatça dilinde yazılmıştır. Hammurabi, kendisine bu kanunları yazdıranın sözde güneş tanrısı Şamaş’ın olduğunu söylemiştir. Dolayısıyla kanunlar da tanrı sözü sayılıyordu.

Arkeolog Jean Vincent Scheil’in 1901’de Susa, Elam’da bulduğu (bugünkü Huzistan, İran) ve Fransa’ya taşıdığı Hammurabi Kanunları’nın yazılı olduğu stel, Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir. Yaklaşık iki metrelik silindirik bir taşın üstüne çivi yazısı ile yazılmış olan kanunlar tam 282 maddedir fakat bu maddelerin 33’ü (madde 66-99) şu anda okunamayacak durumdadır. 13 sayısı uğursuz sayıldığı için 13. madde yazılmamıştır.

Paris Louvre müzesinde sergilenmektedir.

Bazı Maddeler:

– Bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse, o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür.
– Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malında göz gezdirip evin sahibinin malını alırsa, kendisi de aynı ateşe atılır.
– Adam kendisine bir çocuk veren karısından yada kendisine bir çocuk veren kadından ayrılmak isterse, o zaman karısına çeyizini geri verir ve çocuklarına baksın diye tarlanın, bahçenin ve malların bir kısmının kullanım hakkını verir. Çocuklarını büyüttüğü zaman çocuklara verilenlerden bir parça, oğlanınkine eşit olan bir parça da ona verilir. Ondan sonra kalbinin erkeği ile evlenebilir.
– Bir adam bir kadın alır da bu kadın ona bir kadın hizmetçi verirse ve çocuklarına bakarsa; ancak, buna rağmen adam başka bir kadın almak isterse ona izin verilmez; bu adam ikinci bir kadın alamaz.
– Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve oğlu olarak ona ismini verirse ve onu besleyip büyütürse, büyümüş bu çocuk bir daha geri istenemez.
– Bir adam başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak hareket ederse aynı ceza ona verilir.
– Bir kişi hırsızlık yapsa eli kesilir, tecavüz etse ölüm cezası yada erkeklikten men edilir.
– Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onun da dişi çekilir.
– Bir kişi kendinden daha alt sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse 166 gram gümüş öder.
– Babasını döven evladın iki eli kesilir.
– Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılır.
– Birisini suçlayan ispata mecburdur. İspat edemezse ölüm cezasına çarptırılır.
– Bir tapınakta veya hükümdar hazinesinde hırsızlık yapan ölümle cezalandırılır.

Akatça dilinde çivi yazısı ile yazılmış olan 282 maddelik kanunlar

YORUM YAZ