Günümüzde Erivan, Ermenistan’ın başkentidir. Bugün Ermenistan’ın Başkenti Erivan, 19. yüzyılın başlarında bir Azerbaycan-Türk Şehri idi. Erivan’ın bir Azerbaycan-Türk şehrinden, bir Ermeni şehrine dönüşümü, demografik değişim ve dönüştürme bu temelde yaşanan etnik temizlik, asimilasyon süreçlerini hiç yazan olmadı diye yok sayılamaz! Bölgeye 1832 yılına kadar 45 bin Ermeni yerleştirildiği bütün kaynaklarda yer almaktadır.

Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Mehnan Abdullaev’e göre Rusların şehri ele geçirdiği tarihte, bölgedeki nüfusun çoğunluğu, daha kesin bir rakamla “%78,4’ü Azerbaycanlı Türklerden oluşmaktaydı.” Ayrıca Abdullaev’e göre “Rus işgali sırasında 359 Azerbaycanlı Türk Köyü yok edilmiş ve nüfusları katledilmiş veya evlerinden kovulmuştur.”

Ermeni tarihçi George Bournoutian, Rus hakimiyetinin sonucu olarak Revan Hanlığı’nın Müslüman nüfusunun %30’unun “ya öldüğü ya da göç etmek zorunda kaldığını” yazmıştır.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sargsyan’ın son zamanlarda yaptığı açıklamalar, batılı bazı ülkelerin dün olduğu gibi bu günde bölge ve ülkemizi istedikleri şekle getirmek için Ermenistan’ı ve Ermeni diasporasını bu amaçla taşeron olarak kullandığı açıktır.

Ermeniler ve onları kullananlar her şeyi değiştirse bile, dün Erivan’ın ve Karabağ’ın “Türk Yurdu” olduğunu değiştiremez. Göz ardı edilmiş ve üstü örtülmeye çalışılan gerçekler muhakkak ortaya çıkacaktır.

Ermeni Cumhurbaşkanı Sargsyan’ın, Fransa’ya yaptığı resmi bir gezi sırasında “Erivan’ın kuruluşunun 2800. yıldönümünü kutlamayı planladığını, şehrin tarih boyunca kesintisiz olarak Ermeni kimliğine sahip olduğunu söylemesi, gerçeğin değil; uydurulmuş gerçeğin dayatılmasıdır.

1064 yılında Selçuklular şehri ele geçirmiş olmakla birlikte zaman zaman hâkimiyet değişikliği yaşanmış, 18. yüzyılda ise Türk olan Kaçar Hanedanı Revan Hanlığı’nı kurarak bölgeye hâkim olmuştur. Revan Hanlığı’nın bölgedeki hâkimiyeti ise Ruslarla 1828 yılında yapılan Türkmençay Anlaşmasına kadar sürmüştür. Daha sonra Rusların hakimiyeti ve bu güne gelen yolun taşları döşenmeye başlanmış ve dini ve etnik değişim başlamıştır.

Cumhurbaşkanı Sargsyan’ın sürekli ve kesintisiz olarak, Ermeni kimliğine sahip olduğuna dair iddiaları bu derece gerçeklerden uzaktır.

Bir zamanlar nüfusunun %80’i Türkler’den oluşan Erivan’da tek bir Azerbaycan Türkü’nün bile yaşamıyor olması, insanlık adına utanç vericidir. Ermeni devlet adamının, kesintisiz Ermeni hakimiyeti yalanı, yaşanan katliamlar ve etnik temizliğin üstünü örtmek için yapılan açıklamalardır. Bu açıklamalar, Erivan’da var olan Azerbaycan-Türk geçmişini de inkar etmeye yetmeyecektir.

YORUM YAZ