Ekonomik literatüre geçen ve yapısal dönüşümleri içeren bir programdır.

Süleyman Demirel, 1979 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı’na getirdiği Turgut Özal’a yeni bir ekonomik istikrar programı hazırlama görevi vermiş ve bu program kısa
sürede hazırlanmıştı. 24 Ocak 1980’de kamuoyuna açıklandı.

24 Ocak Kararları’nın ana hatları şu şekildedir:
1- %32,7 oranında devalüasyon yapılarak günlük kur ilanı uygulamasına gidilmiş.
2- Devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alınmış, KİT’lerdeki uygulamaya paralel olarak tarım ürünleri destekleme alımları sınırlandırılmış.
3- Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırılmış.
4- Dış ticaret serbestleştirilmiş, yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmiş, kâr transferlerine kolaylık sağlanmış.
5- Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri desteklenmiştir.
6- İthalat kademeli olarak liberalize edilmiş, ihracat; vergi iadesi, düşük faizli kredi, imalatçı ihracatçılara ithal girdide gümrük muafiyeti, sektörlere göre
farklılaşan teşvik sistemi ile teşvik edilmiştir.

24 Ocak Kararları, dışa açılma politikasını izlemesi ve ithal ikamesinden (ithal ettiğini içeride üretmek olarak ifade edilen ithal ikamesi ) vazgeçmesidir. O tarihten
sonra, satmak ve almak şekline dönüşmüştür.

YORUM YAZ